1. Dangtinhoachat.Vn - là tạo ra môi trường giúp Người bán sỉ (nhà cung cấp hóa chất ) đăng bán sản phẩm hóa chất của họ. Khi bạn cần mua hàng, vui lòng liên hệ trực tiếp với Người bán sỉ (nhà cung cấp) đã đăng sản phẩm đó. Bạn vui lòng đăng nhập để xem giá sỉ và thông tin Người bán sỉ.
  2. Tin đăng đều phải đính kèm hình ảnh,vi phạm sẽ bị xóa khỏi chuyên mục.
  3. Để đảm bảo 1 Diễn đàn KHÔNG SPAM và mọi thành viên luôn tuân thủ Nội Quy Đăng Tin Hóa Chất chung cũng như tôn trọng sân chơi chung . Để bạn là thành viên chính thức và đăng bài bạn buộc phải kích hoạt thành viên Soạn SMS : DV DTHC XXXX . Gửi tới 8085 Lưu ý: soạn tin đúng cú pháp DV khoảng trống DTHC khoảng trống XXXX . *Trong đó XXXX là tên thành viên mà Bạn đăng ký. Phí sms : 5.000 VND . Tin nhắn này thay cho việc bạn phải kích hoạt thành viên từ Email & thông báo này sẽ mất khi bạn kích hoạt thành viên thành công - Acount không được kích hoạt sẽ bị xóa hoàn toàn khỏi hệ thống sau 24H . BQT DANGTINHOACHAT.COM

Đăng ký

Please leave this field blank.

Tên user phải viết liền không dấu. Không được chứa ký tự đặc biệt

Please leave this field blank.

Xin mời nhập mật khẩu ở cả hai ô.

Giới tính:
Sinh ngày: Required

Hãy nhật số điện thoại của bạn. (Phải là số và tối đa 11 chữ số)

Hãy nhật địa chỉ của bạn (Bắt buộc)

Please leave this field blank.

XenForo add-ons by Waindigo™ ©2014 Waindigo Foundation.